ใบเสร็จของญี่ปุ่น “ศูนย์พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหวภูเขาไฟฟูจิ”

ตารางบินเดือนตุลาคม 2019

รอบที่ 1 : รอบบินวันที่ 2-6 ตุลาคม ปิดรอบตอนเที่ยงวันที่ 2 ตุลาคม จัดส่งวันที่ 8 ตุลาคม(ปิดแล้วค่ะ)
รอบที่ 2 : รอบบินวันที่ 8-13 ตุลาคม ปิดรอบตอนเที่ยงวันที่ 8 ตุลาคม จัดส่งวันที่ 15 ตุลาคม(ปิดแล้วค่ะ)
รอบที่ 3 : รอบบินวันที่ 15-20 ตุลาคม ปิดรอบตอนเที่ยงวันที่ 14 ตุลาคม จัดส่งวันที่ 21 ตุลาคม (ปิดแล้วค่ะ)
รอบที่ 4 : รอบบินวันที่ 21-27 ตุลาคม ปิดรอบตอนเที่ยงวันที่ 20 ตุลาคม จัดส่งวันที่ 28 ตุลาคม